User Tools

Site Tools


project:retro_gaming

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:retro_gaming [2020/04/12 18:25]
dp [Terminologija]
project:retro_gaming [2020/09/09 08:59] (current)
dp [Retro gaming (za lijene)]
Line 3: Line 3:
 {{ :project:logo_retroarch.png |}} {{ :project:logo_retroarch.png |}}
  
-Danas postoji puno mogućnosti za retrogaming. Osim nabave originalnog hardware-a ili njihovih rekonstrukcija, tu su i vrlo zanimljive FPGA hardware-ske reimplementacije (ULX3S)Ipak, najpopularnija i jednostavnija rješenja su software-ske virtualizacije ili emulacije raznih ahitektura. RetroArch software koji omogućava emulaciju brojnih arhitekturamože se instalirati na bilo kojem suvremenom OS-u. Ako se cilja na samostojeću retro gaming platformu, onda se tu ističu dvije opcije:+Postoji puno mogućnosti za retrogaming, osim nabave originalnog hardware-a ili njihovih rekonstrukcija, zanimljive su i FPGA reimplementacije koje pružaju hardwaresku razinu vjerodostojnostiNajčešće su ipak softwareske emulacije različitih ahitektura. Ako ciljamo na specifičnu arhitekturunajbolje je pronaći i instalirati odgovarajući emulator za  naš OS. Ako želimo paralelno "vrtiti" više arhitektura – RetroArch pokriva velik broj i postoji za sve suvremene operativne sustave. Ako želimo imati odvojeni hardware za retro gaming, onda su opcije: originalni hardware, FPGA npr. ULX3S, ili neka od popularnih linux retro gaming distribucija:
   - Lakka – minimalna retro gaming distribucija; radi out-of-the-box na svim arhitekturama; 100% RetroArch/libretro; potrebno je samo pronaći i ubaciti ROM-ove   - Lakka – minimalna retro gaming distribucija; radi out-of-the-box na svim arhitekturama; 100% RetroArch/libretro; potrebno je samo pronaći i ubaciti ROM-ove
   - RetroPie – retro gaming distribucija optimizirana za Raspberry Pi; mogućnost dodavanja emulatora koji nisu dio RetroArch/libretro paketa; najjednostavnije je skinuti neki od gotovih image-a s ROM-ovima   - RetroPie – retro gaming distribucija optimizirana za Raspberry Pi; mogućnost dodavanja emulatora koji nisu dio RetroArch/libretro paketa; najjednostavnije je skinuti neki od gotovih image-a s ROM-ovima
Line 17: Line 17:
 **EmulationStation** dekorativni frontend za Retroarch. **EmulationStation** dekorativni frontend za Retroarch.
  
-**RetroPie** Linux distribucija (Raspbian) za retrogaming prilagođena za Raspberry Pi (EmulationStation + RetroArch)+**RetroPie** Linux distribucija (Raspbian) za retrogaming prilagođena za Raspberry Pi (EmulationStation + RetroArch + ostali emulatori)
  
-**Recalbox** Linux distribucija za retrogaming (EmulationStation + RetroArch)+**Recalbox** Linux distribucija za retrogaming (EmulationStation + RetroArch + ostali emulatori)
  
-**Batocera** Linux distribucija za retrogaming (EmulationStation + RetroArch)+**Batocera** Linux distribucija za retrogaming (EmulationStation + RetroArch + ostali emulatori)
  
 **RetroPlayer** gaming framework ugrađen u Kodi medija centar (od verzije 18). Koristi libretro. **RetroPlayer** gaming framework ugrađen u Kodi medija centar (od verzije 18). Koristi libretro.
Line 46: Line 46:
 http://www.lakka.tv/doc/Accessing-Lakka-filesystem/ http://www.lakka.tv/doc/Accessing-Lakka-filesystem/
  
-ROM-ove igara treba skinuti i prebaciti na USB memoriju. Sustavu i memoriji se može pristupit i preko mreže SSH/SCP (''root''/''root'') ili Samba protokola, ali treba prethodno uključiti opciju u postavkama.+ROM-ove igara treba skinuti i prebaciti na USB memoriju. Sustavu i memoriji se može pristupit i preko mreže SSH/SCP (default ''root''/''root'') ili Samba protokola, ali treba prethodno uključiti opciju u postavkama.
  
-Napomena u vezi arhiva (ZIP/7z) ROM-ova. RetroArch može dinamički raspakirati arhive, ali to radi samo ako se igra nalazi u jednoj datoteci. DOS igre koje se u pravilu sastoje od više datoteka, najbolje je raspakirati u vlastiti direktorije. Osim toga to je poželjno i zbog mogućnosti save-anja statusa i postavki igre.+Napomena u vezi arhiva (ZIP/7z) ROM-ova. RetroArch može dinamički raspakirati arhive ako se igra nalazi u jednoj datoteci. DOS igre koje se u pravilu sastoje od više datoteka, pa ih je najbolje raspakirati u vlastiti direktorije. To je poželjno i zbog mogućnosti save-anja statusa i postavki igre.
  
 ---- ----
Line 61: Line 61:
   * https://retropie.org.uk/   * https://retropie.org.uk/
   * puno gotovih image-a s ROM-ovima https://www.arcadepunks.com/retro-pi-downloads-page/   * puno gotovih image-a s ROM-ovima https://www.arcadepunks.com/retro-pi-downloads-page/
 +
 +Prebacivanje ROM-ova:
 +
 +Preko neta:
 +  * SFTP/SSH (user:''pi'' pass: ''raspberry'' location: ''~/RetroPie/roms/'')
 +  * Samba
 +
 +Preko USB drivea:
 +  * ubaci USB drive (FAT32) u računalo i kreiraj ''retropie'' folder
 +  * Ubaci USB drive u Raspberry Pi/RetroPie
 +  * RetroPie će kreirati listu direktorija
 +  * ponovo uključi USB drive u računalo i prebaci ROM-ove u odgovarajuće foldere ''retropie/roms''
 +  * vati USB u RPi – RetroPie će automatski prebaciti ROM-ove na SD karticu (treba vremena)
 +  * restartaj i igre bi se trebale pojaviti u glavnom sučelju
 +
 +
 +https://github.com/retropie/retropie-setup/wiki/Transferring-Roms
  
 ---- ----
Line 77: Line 94:
  
 =====  Kodi + IAGL =====  =====  Kodi + IAGL ===== 
-FIXME 
  
-Kodi od verzije v18+ dolazi s ugrađenom podrškom za retrogaming (RetroPlayer framework). [[https://github.com/zach-morris/plugin.program.iagl|IAGL (Internet Archive Game Launcher)]] addon pruža praktičan način da velik broj igrica pokrećemo i skidamo direktno sa Internet Arhive-a – bez potrebe da ih prethodno "ručno" tražimo, skidamo i prebacujemo. IAGL je moguće podesiti tako da se igre vrti i u eksternom RetroArch engine-u. +Kodi od verzije v18+ dolazi s ugrađenom podrškom za retrogaming (RetroPlayer framework). [[https://github.com/zach-morris/plugin.program.iagl|IAGL (Internet Archive Game Launcher)]] addon pruža praktičan način da velik broj igrica pokrećemo i skidamo direktno sa Internet Arhive-a – bez potrebe da ih prethodno "ručno" tražimo, skidamo i prebacujemo. IAGL je moguće podesiti tako da se igre pokreću i u eksternom RetroArch engine-u.  
 + 
 +  - download [[https://libreelec.tv/|LibreELEC]]  
 +  - instaliraj Fusion Installer (bridge between the factory version of Kodi and the world of unofficial Kodi addons) 
 +  - settings > addons > unknown sources YES 
 +  - file manager > add source: ''http://fusion.tvaddons.co'' 
 +  - home > addon > install from zip > select folder 
 +  - kodi-repos > english > ''repository.zachmorris-1.0.0.zip'' 
 +  - (opcionalno, instaliraj ''Git browser'' – dodaj ''repository.xbmchub-3.0.0.zip''
 +  - install from repository > ''Zack Morris Add-ons'' 
 +  - game addons > game providers > ''Internet Archive Game Launcher'' 
 +FIXME
  
-  * [[https://github.com/zach-morris/plugin.program.iagl/wiki/1.--Setup]] +  * https://github.com/zach-morris/plugin.program.iagl/wiki/1.--Setup 
-  * [[https://koditips.com/retro-games-kodi/]] +  * https://koditips.com/retro-games-kodi/ 
-  * [[https://youtu.be/QB1PWmgB28g]] +  * https://youtu.be/QB1PWmgB28g 
-  * [[https://youtu.be/sJ1R-co5d5M]] +  * https://youtu.be/sJ1R-co5d5M 
-  * [[https://www.youtube.com/watch?v=M9eTz9ILRY0]]+  * https://www.youtube.com/watch?v=M9eTz9ILRY0 
 +  * https://github.com/bite-your-idols 
 +  * https://github.com/zach-morris/repository.zachmorris
  
 ---- ----
project/retro_gaming.1586708749.txt.gz · Last modified: 2020/04/12 18:25 by dp