User Tools

Site Tools


project:retro_gaming

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
project:retro_gaming [2020/09/09 08:56]
dp
project:retro_gaming [2020/09/09 08:57]
dp [Retro gaming (za lijene)]
Line 3: Line 3:
 {{ :project:logo_retroarch.png |}} {{ :project:logo_retroarch.png |}}
  
-Postoji puno mogućnosti za retrogaming, osim nabave originalnog hardware-a ili njihovih rekonstrukcija, zanimljive su i FPGA reimplementacije koje pružaju hardwaresku razinu vjerodostojnosti. Najčešće su ipak softwareske emulacije različitih ahitektura. Ako ciljamo na specifičnu arhitekturu, najbolje je pronaći i instalirati odgovarajući emulator za  naš OS. Ako želimo paralelno koristiti više arhitektura – RetroArch pokriva velik broj i može se instalirati na bilo kojem suvremenom OS-u. Ako želimo imati odvojeni hardware za retro gaming, onda je su opcije ili FPGA ili neka od popularnih linux distribucija:+Postoji puno mogućnosti za retrogaming, osim nabave originalnog hardware-a ili njihovih rekonstrukcija, zanimljive su i FPGA reimplementacije koje pružaju hardwaresku razinu vjerodostojnosti. Najčešće su ipak softwareske emulacije različitih ahitektura. Ako ciljamo na specifičnu arhitekturu, najbolje je pronaći i instalirati odgovarajući emulator za  naš OS. Ako želimo paralelno "vrtiti" više arhitektura – RetroArch pokriva velik broj i može se instalirati na bilo kojem suvremenom OS-u. Ako želimo imati odvojeni hardware za retro gaming, onda je su opcije ili FPGA ili neka od popularnih linux distribucija:
   - Lakka – minimalna retro gaming distribucija; radi out-of-the-box na svim arhitekturama; 100% RetroArch/libretro; potrebno je samo pronaći i ubaciti ROM-ove   - Lakka – minimalna retro gaming distribucija; radi out-of-the-box na svim arhitekturama; 100% RetroArch/libretro; potrebno je samo pronaći i ubaciti ROM-ove
   - RetroPie – retro gaming distribucija optimizirana za Raspberry Pi; mogućnost dodavanja emulatora koji nisu dio RetroArch/libretro paketa; najjednostavnije je skinuti neki od gotovih image-a s ROM-ovima   - RetroPie – retro gaming distribucija optimizirana za Raspberry Pi; mogućnost dodavanja emulatora koji nisu dio RetroArch/libretro paketa; najjednostavnije je skinuti neki od gotovih image-a s ROM-ovima
project/retro_gaming.txt · Last modified: 2020/09/09 08:59 by dp