User Tools

Site Tools


project:esp8266_programming

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:esp8266_programming [2016/10/25 10:55]
dp
project:esp8266_programming [2018/09/05 08:10] (current)
dp
Line 1: Line 1:
 ====== ESP8266 programiranje ====== ====== ESP8266 programiranje ======
-Ovdje se nalaze osnovne upute kako programirati pločice bazirane na esp8266 mikrokontroleru pomoću Arduino razvojnog okruženja. Demonstrirat ćemo to kroz jednostavni IoT blink primjer (web server). Upute su namijenjene početnicima i nastale su u sklopu radionice [[http://radiona.org/radionica-the-internet-of-things/|IoT]].+Ovdje se nalaze osnovne upute kako programirati pločice bazirane na ESP8266 mikrokontroleru pomoću Arduino razvojnog okruženja. Demonstrirat ćemo to kroz jednostavni IoT blink primjer (web server). Upute su namijenjene početnicima i nastale su u sklopu radionice [[http://radiona.org/radionica-the-internet-of-things/|IoT]].
  
-esp8266 mikrokontroler kineskog proizvođača pažnju je privukao 2014. godine zbog svoje izrazito niske cijene i specifikacija poput mogućnosti spajanja na mrežu putem WiFi-a. Moduli imaju Xtensa 32-bitni CPU sličan MIPS-u, par MB flash memorije i antenu. Postoji nezavisna podrška za Arduino core preko slobodnog softwarea na githubu tako da esp8266 modul može biti programiran iz Arduino razvojne okoline i služiti kao Arduino mikrokontroler, a usput i biti wifi internet klijent ili server.+ESP8266 mikrokontroler kineskog proizvođača pažnju je privukao 2014. godine zbog svoje izrazito niske cijene i specifikacija poput mogućnosti spajanja na mrežu putem WiFi-a. Moduli imaju Xtensa 32-bitni CPU sličan MIPS-u, par MB flash memorije i antenu. Postoji nezavisna podrška za Arduino core preko slobodnog softwarea na githubu tako da ESP8266 modul može biti programiran iz Arduino razvojne okoline i služiti kao Arduino mikrokontroler, a usput i biti wifi internet klijent ili server.
  
 Predradnje: Predradnje:
Line 11: Line 11:
 ---- ----
  
-===== Wemos D1 mini =====+===== WeMos D1 mini ===== 
 +{{ :project:d1_mini.jpg?direct&200 |}}
 CH340 USB to UART driver CH340 USB to UART driver
-[[https://www.wemos.cc/downloads]]+[[http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html]] 
 +ili 
 +[[https://github.com/adrianmihalko/ch340g-ch34g-ch34x-mac-os-x-driver/blob/master/CH34x_Install_V1.4.zip]] 
 + 
 +  - spojiti D1 mini s računalom 
 +  - ''Tools > Boards'' izabrati ''WeMos R2 & mini'' 
 +  - ''Tools > Port'' izabrati port koji mu je dodjeljen 
 +  - ''File > Examples > ESP8266 > Blink'' probati Blink primjer 
 +  - uploadati kȏd ''Sketch > Upload''. Ako LED-ica blinka idemo dalje: 
 +  - skinuti Emardov IoT blink primjer https://github.com/emard/esp8266blink 
 +  - u kȏdu izmjeniti SSID i lozinku mreže na koju želimo da se esp8266 spoji 
 +  - uploadati kȏd ''Sketch > Upload'' 
 +  - otvoriti Serial Monitor ''Tools > Serial Monitor'' gdje bi se trebala ispisati IP adresa našeg ESP-a (ako se ispisuju čudni karakteri kao brzinu treba odabrati ''115200''
 +  - otvoriti internet browser i upisati IP adresu ESP-a 
 + 
 +{{ :project:d1_mini_pinout.png?direct |}}
  
 ===== NodeMCU V0.9 ===== ===== NodeMCU V0.9 =====
 +Dolazi sa CH340 USB-to-UART chipom za koji je potrebno instalirati odgovarajuće drivere za Windows i OSX. Podrška za neke verzije OSX-a je loša i možda ga uopće neće biti moguće osposobiti.
 +
 {{ :project:nodemcu_v09.jpg?direct&200 |}} {{ :project:nodemcu_v09.jpg?direct&200 |}}
   - spojiti NodeMCU s računalom   - spojiti NodeMCU s računalom
Line 35: Line 53:
  
 ===== NodeMCU V1.0 ===== ===== NodeMCU V1.0 =====
 +{{ :project:nodemcu_1_0.jpg?direct&200 |}}
 +Dolazi sa CH340 ili CP2102 USB to UART chipom. CP2102 je kvadratnog oblika (kao na slici iznad) i za njega nije potrebno instalirati drivere (Win, Linux, OSX). U slučaju CH340 na Windowsima i OSX-u, potrebno je instalirati odgovarajuće drivere:
 +[[http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html]]
 {{ :project:nodemcudevkit_v1-0_io.jpg?direct |}} {{ :project:nodemcudevkit_v1-0_io.jpg?direct |}}
  
project/esp8266_programming.1477385733.txt.gz · Last modified: 2016/10/25 10:55 by dp