User Tools

Site Tools


project:esp8266-12_brakeout_board

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
project:esp8266-12_brakeout_board [2016/11/22 12:20]
dp
project:esp8266-12_brakeout_board [2016/11/22 12:31]
dp
Line 1: Line 1:
 ====== ESP8266-12 Brakeout Board ====== ====== ESP8266-12 Brakeout Board ======
  
-Ovdje se nalazi shema i predlošci za izradu ESP8266-12 brakeout boarda. Originalni ESP8266-12 da bi se isprogramirao i testirao potrebno je prvo zalemiti što ponekad u izradi projekta traži da se ESP više puta vadi iz strujnog kruga kako bi se reprogramirao.+Ovdje se nalazi shema i predlošci za izradu ESP8266-12 brakeout boarda. Originalni ESP8266-12 da bi se isprogramirao i testirao potrebno je prvo zalemitišto ponekad u izradi projekta traži da se ESP više puta vadi iz strujnog kruga kako bi se reprogramirao.
  
 ESP12 ESP12
Line 11: Line 11:
 Jednostavno smo dodali strujni krug za programiranje i sve ugradili na štampanu pločicu sa inline pinoutom, čime isti možemo koristiti na Breadbordovima,​ kao i ugrađene u neki projekt. Dodali smo poseban konektor za programiranje tako da se ESP12 može isprogramirati bez vađenja iz strujnog kruga sa std TTL adapterom. Jednostavno smo dodali strujni krug za programiranje i sve ugradili na štampanu pločicu sa inline pinoutom, čime isti možemo koristiti na Breadbordovima,​ kao i ugrađene u neki projekt. Dodali smo poseban konektor za programiranje tako da se ESP12 može isprogramirati bez vađenja iz strujnog kruga sa std TTL adapterom.
  
-===== Shema=====+===== Shema =====
  
 +{{ :​project:​esp12_breadboard_adapter_schematic.png?​nolink |}}
  
 {{:​project:​esp12_breadboard_adapter.pdf|}} {{:​project:​esp12_breadboard_adapter.pdf|}}
  
-===== Štampana pločica=====+===== Štampana pločica =====
  
   * {{:​project:​top_layer.pdf|}}   * {{:​project:​top_layer.pdf|}}
Line 24: Line 25:
   * {{:​project:​top_silk.pdf|}}   * {{:​project:​top_silk.pdf|}}
   * {{:​project:​bottom_silk.pdf|}}   * {{:​project:​bottom_silk.pdf|}}
-===== Popis dijelova=====+ 
 +===== Popis dijelova =====
  
   * R1,  2k2, SMD 1206   * R1,  2k2, SMD 1206
Line 38: Line 40:
   * E1, ESP-12   * E1, ESP-12
   * J1, SIL-16   * J1, SIL-16
-  * J2, CONN-SIL6,+  * J2, CONN-SIL6
  
  
-===== Gotova pločica=====+===== Gotova pločica =====
  
 {{:​project:​esp8266-12-breakout-2.jpg?​direct&​100x100|}} {{:​project:​esp8266-12-breakout-2.jpg?​direct&​100x100|}}
Line 47: Line 49:
 {{:​project:​esp8266-12-breakout-1.jpg?​direct&​100x100|}} {{:​project:​esp8266-12-breakout-1.jpg?​direct&​100x100|}}
  
-===== programiranje =====+===== ESP8266 ​programiranje =====
  
 [[project:​esp8266_programming|ESP8266 programiranje]] [[project:​esp8266_programming|ESP8266 programiranje]]
project/esp8266-12_brakeout_board.txt · Last modified: 2016/11/22 12:58 by dp