User Tools

Site Tools


project:diy_pcb

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:diy_pcb [2015/07/14 16:03]
mario [SolderMask & Silkscreen]
project:diy_pcb [2015/07/20 09:42]
mario [SolderMask & Silkscreen]
Line 176: Line 176:
  
 ---- ----
-nanijeti na nekoliko manjih mjesta po pločici  te staviti transparentnu foliju preko .+Nanijeti boju na nekoliko manjih mjesta po pločici  te staviti transparentnu foliju preko .
 {{ :project:20150705_214632.jpg?200 |}} {{ :project:20150705_214632.jpg?200 |}}
  
Line 192: Line 192:
 ---- ----
 Osvjetljavanje pod UV lampom (tri 8W lampe ) traje 4 - 4,5 minute , možemo osvjetljavati i na suncu oko 5 min , važno je ostvariti umjereni pritisak na film i folije , pa ukoliko koristimo sunce preko treba staviti staklo i lagano ga nečime opteretiti sa dviju strana. Osvjetljavanje pod UV lampom (tri 8W lampe ) traje 4 - 4,5 minute , možemo osvjetljavati i na suncu oko 5 min , važno je ostvariti umjereni pritisak na film i folije , pa ukoliko koristimo sunce preko treba staviti staklo i lagano ga nečime opteretiti sa dviju strana.
-Nako osvjetljavanja lagano skinuti folije , na najdonjoj transparentnoj foliji će ostati neosvjetljeni dijelovi , dok osvjetljeni trebaju ostati na štampanoj pločici.+Nakon osvjetljavanja lagano skinuti folije , na najdonjoj transparentnoj foliji će ostati neosvjetljeni dijelovi , dok osvjetljeni trebaju ostati na štampanoj pločici.
 {{ :project:20150705_215740.jpg?200 |}} {{ :project:20150705_215740.jpg?200 |}}
 višak nezapećene boje skinemo acetonom laganim čiščenjem , nakon čišćenja ponovo stavimo osvjetljavati (ovaj puta bez filma) na 5 - 10 minuta da se lak u potpunosti stvrdne višak nezapećene boje skinemo acetonom laganim čiščenjem , nakon čišćenja ponovo stavimo osvjetljavati (ovaj puta bez filma) na 5 - 10 minuta da se lak u potpunosti stvrdne
Line 198: Line 198:
 {{ :project:20150705_215902.jpg?200 |}} {{ :project:20150705_215902.jpg?200 |}}
  
-ponovimo postupak za drugi layer ako radimo dvoslojnu štampu. +Ponovimo postupak za drugi layer ako radimo dvoslojnu štampu. 
-napomena: za točno vrijeme osvjetljavanja treba napraviti par experimenata jer ono ovisi o debljini boje i snazi UV lampe.+Napomena: za točno vrijeme osvjetljavanja treba napraviti par experimenata jer ono ovisi o debljini boje i snazi UV lampe.
 Izgled nakon učvršćenja UV boje : Izgled nakon učvršćenja UV boje :
 {{ :project:20150705_221620.jpg?200 |}} {{ :project:20150705_221620.jpg?200 |}}
Line 205: Line 205:
  
 === Silk screen === === Silk screen ===
-Silkscreen možemo nanijeti istim postupkom kao solderresist samo treba koristiti drugu boju bijelu ili žutu te film treba biti isprintan u negativu.+Silkscreen možemo nanijeti istim postupkom kao solderresist samo treba koristiti drugu boju (Radi kontrasta) bijelu ili žutu te film treba biti isprintan u negativu.
 {{ :project:20150706_230740.jpg?200 |}} {{ :project:20150630_183216.jpg?200 |}} {{ :project:20150706_230740.jpg?200 |}} {{ :project:20150630_183216.jpg?200 |}}
  
-dodatna napomena za izradu silkscreen filma - za bolji rezultat koristiti bold fontove .+Dodatna napomena za izradu silkscreen filma - za bolji rezultat koristiti bold fontove .
  
 {{ :project:20150706_230648.jpg?200 |}} {{ :project:20150706_230648.jpg?200 |}}
  
 Ostaje nam još izrezati pločicu na potrebnu dimenziju i izbušiti rupe. Ostaje nam još izrezati pločicu na potrebnu dimenziju i izbušiti rupe.
-Uživajte u lemljenju :) +Uživajte u lemljenju  
 +:-D 
 +{{:project:20150706_230702.jpg?200|}}
  
  
project/diy_pcb.txt · Last modified: 2015/07/20 09:42 by mario