User Tools

Site Tools


project:digitalni_vokabular

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:digitalni_vokabular [2021/01/13 23:50]
dp
project:digitalni_vokabular [2021/01/14 00:17] (current)
dp [Viber]
Line 1: Line 1:
 ====== Digitalni vokabular ====== ====== Digitalni vokabular ======
-Bilješke uz radionicu [[https://radiona.org/radionica-digitalni-vokabular/|Digitalni vokabular]] održanu 11.1.2021. u Radioni.+Bilješke uz radionicu [[https://radiona.org/radionica-digitalni-vokabular/|Digitalni vokabular]] održanu 11.1. i 12.1.2021. u Radioni. 
 + 
 +----
  
 ===== Terminologija ===== ===== Terminologija =====
Line 35: Line 37:
   * mogućnost animiranih i zvučnih stickera (ne podržavaju sve aplikacije)   * mogućnost animiranih i zvučnih stickera (ne podržavaju sve aplikacije)
  
-===== Tehnologija =====+---- 
 + 
 +===== Crtanje i izrada stickera ===== 
 +Najveća kvaliteta pri izradi se može postići korištenjem grafičkih aplikacija na računalu ili tabletu, te naknadnom importu u sticker format i paket željenog instant messager-a. Preporuka je originale izrađivati u PNG formatu veće rezolucije npr. 1000×1000px ili 2000×2000px s transparentnom pozadinom. 
 + 
 +Neki od grafičkih alata: 
 +  * Adobe Photoshop / Illustrator 💰 
 +  * Affinity Designer / Photo 
 +  * Gimp (open source) https://www.gimp.org/ 
 +  * Krita (open source) https://krita.org/en/ 
 +  * Photopea 👍 (web aplikacija poznatog sučelja) https://www.photopea.com/ 
 +  * Background Eraser (android splikacija za brisanje pozadina) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.handycloset.android.eraser&hl=en&gl=US 
 +  * Ezgif (web aplikacija za izradu i konverziju animiranih datoteka) https://ezgif.com/ 
 +  * CamScanner (smartphone aplikacija za skeniranje putem telefona) https://www.camscanner.com/
  
 ==== Formati datoteka za stickere ==== ==== Formati datoteka za stickere ====
-Ovo su neki od tipičnih formata datoteka u kojima su spremljeni stickeri. U praksi je najbolje raditi u vektorima ili s PNG datotekama više rezolucije, pa prema potrebi napraviti smanjivanje i konverziju u odgovarajući format.+Ovo su neki od tipičnih formata datoteka u kojima se spremaju stickeri. U praksi je najbolje raditi u vektorima ili s PNG datotekama više rezolucije, pa prema potrebi napraviti smanjivanje i konverziju u odgovarajući format.
  
 <mobiletable 1> <mobiletable 1>
Line 48: Line 63:
 </mobiletable> </mobiletable>
  
-===== Kreiranje stickera ===== +==== Izrada olovke / stylusa za crtanje ==== 
-Najveća kvaliteta pri izradi se može postići korištenjem grafičkih aplikacija na računalu ili tabletu, te naknadnom importu u sticker format i paket željenog instant messager-a. Preporuka je originale uvijek izrađivati u PNG formatu veće rezolucije npr. 1000×1000px ili 2000×2000px i bez pozadine (transparentna pozadina).+{{youtube>RFedRMVE14o?large}}
  
-Neki od grafičkih alata: +---- 
-  * Adobe Photoshop / Illustrator 💰 + 
-  * Affinity Designer / Photo +===== Ubacivanje stickera izrada paketa =====
-  * Gimp (open source) https://www.gimp.org/ +
-  * Krita (open source) https://krita.org/en/ +
-  * Photopea 👍 (web aplikacija poznatog sučelja) https://www.photopea.com/ +
-  * Background Eraser (android splikacija za brisanje pozadina) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.handycloset.android.eraser&hl=en&gl=US +
-  * Ezgif (web aplikacija za izradu konverziju animiranih datoteka) https://ezgif.com/ +
-  * CamScanner (smartphone aplikacija za skeniranje putem telefona) https://www.camscanner.com/+
  
 ==== Viber ==== ==== Viber ====
-Viber dolazi s integriranim sticker editorom, pa nije potrebno koristiti druge aplikacije. +Viber dolazi s integriranim sticker editorom, pa nije nužno koristiti druge grafičke aplikacije. 
   * https://help.viber.com/en/article/create-your-own-sticker-packs   * https://help.viber.com/en/article/create-your-own-sticker-packs
  
-Izrada stickera korištenjem Viber aplikacije 
 {{youtube>Jq-t4G_mZo4?large}} {{youtube>Jq-t4G_mZo4?large}}
  
Line 77: Line 85:
  
 ==== Telegram ==== ==== Telegram ====
-Izrada sticker paketa vrši se putem [[https://telegram.me/stickers|Sticker bot-a]] 🤖. Ako mu pošaljete bilo koju poruku, dobiti ćete listu dostupnih komandi (npr. '''/newstickerpack'''). Pripremljene stickere je potrebno prethodno prebaciti u PNG transparentne pozadine i rezolucije 512×512 px. Uz svaki sticker moguće je pridijeliti emoji, pa će pri slanju emoji-a biti sugeriran taj sticker. +Izrada sticker paketa vrši se putem [[https://telegram.me/stickers|Sticker bot-a]] 🤖. Ako mu pošaljete bilo koju poruku, dobiti ćete listu dostupnih komandi (npr. ''/newstickerpack''). Pripremljene stickere je potrebno prethodno prebaciti u PNG transparentne pozadine i rezolucije 512×512 px. Uz svaki sticker moguće je pridijeliti emoji, pa će pri slanju emoji-a biti sugeriran taj sticker. 
  
 ==== Signal ==== ==== Signal ====
Line 83: Line 91:
 https://support.signal.org/hc/en-us/articles/360031836512-Stickers#sticker_creator https://support.signal.org/hc/en-us/articles/360031836512-Stickers#sticker_creator
  
-==== Ostali ====+==== Ostali messageri ====
 Stickeri se u većinu drugih instant messagera mogu uvesti preko Gboard aplikacije (Google keyboard). To možemo izvesti pomoću jedne od ovih aplikacija:  Stickeri se u većinu drugih instant messagera mogu uvesti preko Gboard aplikacije (Google keyboard). To možemo izvesti pomoću jedne od ovih aplikacija: 
   * uSticker (Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crossbowffs.usticker&hl=en_AU   * uSticker (Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crossbowffs.usticker&hl=en_AU
   * Stickerboard (iOS) https://apps.apple.com/us/app/stickerboard-image-keyboard/id1541097926   * Stickerboard (iOS) https://apps.apple.com/us/app/stickerboard-image-keyboard/id1541097926
  
-==== DIY stylus / olovka ==== +----
-{{youtube>RFedRMVE14o?large}}+
  
 ===== Inspiracija ===== ===== Inspiracija =====
project/digitalni_vokabular.1610578245.txt.gz · Last modified: 2021/01/13 23:50 by dp