User Tools

Site Tools


project:amplitude

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:amplitude [2015/01/19 10:00]
deborah
project:amplitude [2015/02/16 13:01] (current)
dp Page moved from amplitude to project:amplitude
Line 1: Line 1:
-'​Amplitude slike i zvuka’ početak je istraživačkog projekta sonoloških (znanost o zvuku) i vizualno-perceptivnih aspekata i interaktivnog generativnog dizajna. U nekoliko etapa rada kroz jednogodišnji intenzivni istraživački proces grupa umjetnika izrađuje i testira audio-vizualne uređaje i instrumente,​ proučava teoriju slike i zvuka u odnosu prema neurološkim procesima, istražuje područja društveno- humanističkih znanosti koja se bave teorijama mase i percepcije, savladavaju računalne programe iz područja generativnog dizajna, obavljaju terenska snimanja zvuka i slike, organiziraju edukativne i istraživačke radionice s područja sound arta i interaktivnog dizajna, izrađuju testni audio uređaj – kit koji će polaznici radionice slagati i testirati, te kao rezultat jednogodišnjeg istraživanja javnu i participativnu instalaciju / touchscreen glazbeni instrument. Jedan od ciljeva istraživanja je i utvrditi ponašanje mase na jednostavne pozitivne i negativne auditivne podražaje kako bi se došlo do rezultata društvenih i socijalnih interakcija i mijena te prikupilo povratne informacije od građana i dobilo uvid o tome kako vide sebe.+{{ :​amplitude.jpg?​nolink |}} 
 + 
 +'​Amplitude slike i zvuka’ početak je istraživačkog projekta sonoloških (znanost o zvuku) i vizualno-perceptivnih aspekata i interaktivnog generativnog dizajna. U nekoliko etapa rada kroz jednogodišnji intenzivni istraživački proces grupa umjetnika izrađuje i testira audio-vizualne uređaje i instrumente,​ proučava teoriju slike i zvuka u odnosu prema neurološkim procesima, istražuje područja društveno- humanističkih znanosti koja se bave teorijama mase i percepcije, savladavaju računalne programe iz područja generativnog dizajna, obavljaju terenska snimanja zvuka i slike, organiziraju edukativne i istraživačke radionice s područja sound arta i interaktivnog dizajna, izrađuju testni audio uređaj – kit koji će polaznici radionice slagati i testirati, te kao rezultat jednogodišnjeg istraživanja javnu i participativnu instalaciju / touchscreen glazbeni instrument. Jedan od ciljeva istraživanja je i utvrditi ponašanje mase na jednostavne pozitivne i negativne auditivne podražaje kako bi se došlo do rezultata društvenih i socijalnih interakcija i mijena te prikupilo povratne informacije od građana i dobilo uvid o tome kako vide sebe. 
  
 Grupe unutar istraživanja ‘Amplitude slike i zvuka':​ Grupe unutar istraživanja ‘Amplitude slike i zvuka':​
Line 39: Line 41:
 Umjetnici i znanstvenici / Artists and Scientists:​\\ Umjetnici i znanstvenici / Artists and Scientists:​\\
 http://​radiona.org/​radiona-titra-radiona-flickers/​\\ http://​radiona.org/​radiona-titra-radiona-flickers/​\\
-http://​radiona.org/​radiona-titra-festival-znanosti/​http://​radiona.org/​zvucni-hibridi-%C2%AD-kreativna-sonologija/​\\+http://​radiona.org/​radiona-titra-festival-znanosti/​\\ 
 +http://​radiona.org/​zvucni-hibridi-%C2%AD-kreativna-sonologija/​\\
 \\ \\
 Processing grupa / Processing group:\\ Processing grupa / Processing group:\\
Line 54: Line 57:
 \\ \\
 Field recording:​\\ Field recording:​\\
-https://​www.dropbox.com/​home/Field%20recording%20%23Amplitude\\+https://​www.dropbox.com/​sh/stujfphhqtng1sd/​AAA8nkfjp7l2FGllVfKE9F7Aa?​dl=0\\
 \\ \\
 Foto / Photo:\\ Foto / Photo:\\
 https://​www.flickr.com/​photos/​lomodeedee/​sets/​72157647469634374/​\\ https://​www.flickr.com/​photos/​lomodeedee/​sets/​72157647469634374/​\\
 https://​www.facebook.com/​Radiona.org/​photos_stream\\ https://​www.facebook.com/​Radiona.org/​photos_stream\\
 +https://​www.flickr.com/​photos/​lomodeedee/​sets/​72157649959407688/​\\
 +https://​www.flickr.com/​photos/​lomodeedee/​sets/​72157644209555163/​\\
 \\ \\
 Synthomir:​\\ Synthomir:​\\
 +http://​wiki.radiona.org/​doku.php?​id=synthomir\\
 https://​bitbucket.org/​radiona/​synthomir/​src/​70ba7f3a1400755ee2282e7e5a2aa9242b8c1147?​at=master\\ https://​bitbucket.org/​radiona/​synthomir/​src/​70ba7f3a1400755ee2282e7e5a2aa9242b8c1147?​at=master\\
 +Synthomir logo: [[http://​radiona.org/​wp-content/​uploads/​2014/​02/​synthomir_logo.pdf]]\\
 \\ \\
 \\ \\
 Financijski podržala Zaklada Kultura Nova Financijski podržala Zaklada Kultura Nova
  
project/amplitude.1421658056.txt.gz · Last modified: 2015/02/15 21:47 (external edit)