User Tools

Site Tools


project:amplitude

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:amplitude [2015/01/19 09:57]
deborah
project:amplitude [2015/02/16 13:01] (current)
dp Page moved from amplitude to project:amplitude
Line 1: Line 1:
-'​Amplitude slike i zvuka’ početak je istraživačkog projekta sonoloških (znanost o zvuku) i vizualno-perceptivnih aspekata i interaktivnog generativnog dizajna. U nekoliko etapa rada kroz jednogodišnji intenzivni istraživački proces grupa umjetnika izrađuje i testira audio-vizualne uređaje i instrumente,​ proučava teoriju slike i zvuka u odnosu prema neurološkim procesima, istražuje područja društveno- humanističkih znanosti koja se bave teorijama mase i percepcije, savladavaju računalne programe iz područja generativnog dizajna, obavljaju terenska snimanja zvuka i slike, organiziraju edukativne i istraživačke radionice s područja sound arta i interaktivnog dizajna, izrađuju testni audio uređaj – kit koji će polaznici radionice slagati i testirati, te kao rezultat jednogodišnjeg istraživanja javnu i participativnu instalaciju / touchscreen glazbeni instrument. Jedan od ciljeva istraživanja je i utvrditi ponašanje mase na jednostavne pozitivne i negativne auditivne podražaje kako bi se došlo do rezultata društvenih i socijalnih interakcija i mijena te prikupilo povratne informacije od građana i dobilo uvid o tome kako vide sebe.+{{ :​amplitude.jpg?​nolink |}} 
 + 
 +'​Amplitude slike i zvuka’ početak je istraživačkog projekta sonoloških (znanost o zvuku) i vizualno-perceptivnih aspekata i interaktivnog generativnog dizajna. U nekoliko etapa rada kroz jednogodišnji intenzivni istraživački proces grupa umjetnika izrađuje i testira audio-vizualne uređaje i instrumente,​ proučava teoriju slike i zvuka u odnosu prema neurološkim procesima, istražuje područja društveno- humanističkih znanosti koja se bave teorijama mase i percepcije, savladavaju računalne programe iz područja generativnog dizajna, obavljaju terenska snimanja zvuka i slike, organiziraju edukativne i istraživačke radionice s područja sound arta i interaktivnog dizajna, izrađuju testni audio uređaj – kit koji će polaznici radionice slagati i testirati, te kao rezultat jednogodišnjeg istraživanja javnu i participativnu instalaciju / touchscreen glazbeni instrument. Jedan od ciljeva istraživanja je i utvrditi ponašanje mase na jednostavne pozitivne i negativne auditivne podražaje kako bi se došlo do rezultata društvenih i socijalnih interakcija i mijena te prikupilo povratne informacije od građana i dobilo uvid o tome kako vide sebe. 
  
 Grupe unutar istraživanja ‘Amplitude slike i zvuka':​ Grupe unutar istraživanja ‘Amplitude slike i zvuka':​
Line 24: Line 26:
  
 Poveznice:​\\ Poveznice:​\\
-Aplitude slike i zvuka // Amplitude of Image and Sound – 01.01.2014. – 31.12.2014. +\\ 
-Click: ​http://​radiona.org/​tag/​amplitude/​ +Aplitude slike i zvuka // Amplitude of Image and Sound – 01.01.2014. – 31.12.2014.\\ 
- +http://​radiona.org/​tag/​amplitude/​\\ 
-Najava / Announcements:​ +\\ 
-http://​radiona.org/​amplitude-slika-zvuka/​ +Najava / Announcements:​\\ 
-http://​radiona.org/​radiona-org-rezidencijalni-lab-u-g-mk/​ +http://​radiona.org/​amplitude-slika-zvuka/​\\ 
-http://​radiona.org/​synthomir-v0-1/​ +http://​radiona.org/​radiona-org-rezidencijalni-lab-u-g-mk/​\\ 
- +http://​radiona.org/​synthomir-v0-1/​\\ 
-Podjela istraživanja / Research division: +\\ 
-http://​radiona.org/​amplitude/​ +Podjela istraživanja / Research division:\\ 
- +http://​radiona.org/​amplitude/​\\ 
-PREZENTACIJE / PRESENTATIONS:​ +\\ 
-Umjetnici i znanstvenici / Artists and Scientists:​ +PREZENTACIJE / PRESENTATIONS:​\\ 
-http://​radiona.org/​radiona-titra-radiona-flickers/​ +Umjetnici i znanstvenici / Artists and Scientists:\\ 
-http://​radiona.org/​radiona-titra-festival-znanosti/​http://​radiona.org/​zvucni-hibridi-%C2%AD-kreativna-sonologija/​ +http://​radiona.org/​radiona-titra-radiona-flickers/​\\ 
- +http://​radiona.org/​radiona-titra-festival-znanosti/​\\ 
-Processing grupa / Processing group: +http://​radiona.org/​zvucni-hibridi-%C2%AD-kreativna-sonologija/​\\ 
-http://​radiona.org/​radiona-org-sound-art-inkubator/​ +\\ 
- +Processing grupa / Processing group:\\ 
-Processing (vježbe, istraživanje i priprema za nastup na SoundArt Inkubatoru):​ +http://​radiona.org/​radiona-org-sound-art-inkubator/​\\ 
-https://​www.dropbox.com/​sh/​cwdnylr15meq3ju/​AAB6I90gd6JY3rnexRSmYjw0a?​dl=0 +\\ 
- +Processing (vježbe, istraživanje i priprema za nastup na SoundArt Inkubatoru):​\\ 
-Literatura / Literature:​ +https://​www.dropbox.com/​sh/​cwdnylr15meq3ju/​AAB6I90gd6JY3rnexRSmYjw0a?​dl=0\\ 
-http://​radiona.org/​amplitude-slike-i-zvuka-literatura/​ +\\ 
- +Literatura / Literature:\\ 
-Wiki: +http://​radiona.org/​amplitude-slike-i-zvuka-literatura/​\\ 
-http://​wiki.radiona.org/​doku.php?​id=amplitude +\\ 
- +Wiki:\\ 
-Field recording:​ +http://​wiki.radiona.org/​doku.php?​id=amplitude\\ 
-https://​www.dropbox.com/​home/Field%20recording%20%23Amplitude +\\ 
- +Field recording:\\ 
-Foto / Photo: +https://​www.dropbox.com/​sh/stujfphhqtng1sd/​AAA8nkfjp7l2FGllVfKE9F7Aa?​dl=0\\ 
-https://​www.flickr.com/​photos/​lomodeedee/​sets/​72157647469634374/​ +\\ 
-https://​www.facebook.com/​Radiona.org/​photos_stream +Foto / Photo:\\ 
- +https://​www.flickr.com/​photos/​lomodeedee/​sets/​72157647469634374/​\\ 
-Synthomir +https://​www.facebook.com/​Radiona.org/​photos_stream\\ 
-https://​bitbucket.org/​radiona/​synthomir/​src/​70ba7f3a1400755ee2282e7e5a2aa9242b8c1147?​at=master +https://​www.flickr.com/​photos/​lomodeedee/​sets/​72157649959407688/​\\ 
- +https://​www.flickr.com/​photos/​lomodeedee/​sets/​72157644209555163/​\\ 
 +\\ 
 +Synthomir:\\ 
 +http://​wiki.radiona.org/​doku.php?​id=synthomir\\ 
 +https://​bitbucket.org/​radiona/​synthomir/​src/​70ba7f3a1400755ee2282e7e5a2aa9242b8c1147?​at=master\\ 
 +Synthomir logo: [[http://​radiona.org/​wp-content/​uploads/​2014/​02/​synthomir_logo.pdf]]\\ 
 +\\ 
 +\\
 Financijski podržala Zaklada Kultura Nova Financijski podržala Zaklada Kultura Nova
  
project/amplitude.1421657841.txt.gz · Last modified: 2015/02/15 21:47 (external edit)