User Tools

Site Tools


project:amplitude

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:amplitude [2015/01/19 09:26]
deborah
project:amplitude [2015/02/16 13:01] (current)
dp Page moved from amplitude to project:amplitude
Line 1: Line 1:
-'​Amplitude slike i zvuka’ početak je istraživačkog projekta sonoloških (znanost o zvuku) i vizualno-perceptivnih aspekata i interaktivnog generativnog dizajna. U nekoliko etapa rada kroz jednogodišnji intenzivni istraživački proces grupa umjetnika izrađuje i testira audio-vizualne uređaje i instrumente,​ proučava teoriju slike i zvuka u odnosu prema neurološkim procesima, istražuje područja društveno- humanističkih znanosti koja se bave teorijama mase i percepcije, savladavaju računalne programe iz područja generativnog dizajna, obavljaju terenska snimanja zvuka i slike, organiziraju edukativne i istraživačke radionice s područja sound arta i interaktivnog dizajna, izrađuju testni audio uređaj – kit koji će polaznici radionice slagati i testirati, te kao rezultat jednogodišnjeg istraživanja javnu i participativnu instalaciju / touchscreen glazbeni instrument. Jedan od ciljeva istraživanja je i utvrditi ponašanje mase na jednostavne pozitivne i negativne auditivne podražaje kako bi se došlo do rezultata društvenih i socijalnih interakcija i mijena te prikupilo povratne informacije od građana i dobilo uvid o tome kako vide sebe.+{{ :​amplitude.jpg?​nolink |}} 
 + 
 +'​Amplitude slike i zvuka’ početak je istraživačkog projekta sonoloških (znanost o zvuku) i vizualno-perceptivnih aspekata i interaktivnog generativnog dizajna. U nekoliko etapa rada kroz jednogodišnji intenzivni istraživački proces grupa umjetnika izrađuje i testira audio-vizualne uređaje i instrumente,​ proučava teoriju slike i zvuka u odnosu prema neurološkim procesima, istražuje područja društveno- humanističkih znanosti koja se bave teorijama mase i percepcije, savladavaju računalne programe iz područja generativnog dizajna, obavljaju terenska snimanja zvuka i slike, organiziraju edukativne i istraživačke radionice s područja sound arta i interaktivnog dizajna, izrađuju testni audio uređaj – kit koji će polaznici radionice slagati i testirati, te kao rezultat jednogodišnjeg istraživanja javnu i participativnu instalaciju / touchscreen glazbeni instrument. Jedan od ciljeva istraživanja je i utvrditi ponašanje mase na jednostavne pozitivne i negativne auditivne podražaje kako bi se došlo do rezultata društvenih i socijalnih interakcija i mijena te prikupilo povratne informacije od građana i dobilo uvid o tome kako vide sebe. 
  
 Grupe unutar istraživanja ‘Amplitude slike i zvuka':​ Grupe unutar istraživanja ‘Amplitude slike i zvuka':​
Line 13: Line 15:
 Istraživanjem sonoloških aspekata sound arta i interaktivnog generativnog dizajna kroz kontinuirani period od jedne godine intenzivno će se raditi na istraživačkom razvoju audio objekata i interaktivnih vizualnih alata sa svrhom daljnjeg višegodišnjeg razvijanja kreativnih alata i uređaja za širu primjenu pri audio i vizualnim instalacijama. Umjetnici će kroz zajedničke sesije u labu raditi na razvijanju i testiranju (izrada i programiranje) opreme, te će se tokom tih procesa rada educirati i analizirati postojeće metode rada s ciljem stvaranja novih istraživačkih praksi u novomedijskim i intermedijskim umjetnostima. U sklopu istraživačke faze članovi radnog tima održat će i nekoliko otvorenih radionica za širu javnost s ciljem testiranja uređaja tzv. kitova na kojima će se raditi tokom godine unutar radne skupine. U sklopu istraživačke faze članovi tima svoje će eksperimente testirati u javnim prostorima i prirodi zbog želje za uključivanjem malih lokalnih zajednica u budući rad i aktivnosti. Sve će faze testiranja i istraživanja biti dostupne na web stranici Radione i za to posebno izrađenoj wikipedijinoj stranici s ciljem otvaranja procesa rada široj publici, izmjenjivanjem znanja i iskustava sa širom zajednicom u skladu s open source filozofijom. Sva dokumentacija će biti objavljivana pod Creative Commons i Copyleft licencama zbog želje za većim otvaranjem i uključivanjem šire javnosti u budući rad. Obzirom na veliku koncertnu i izložbenu aktivnost Radione i njenih članova pojedini eksperimenti u svojim će različitim fazama razvoja također biti predstavljeni u sklopu redovnog programa aktivnosti, te pri sudjelovanjima na međunarodnim događanjima zbog potrebe za većim intersektorskim umrežavanjem u stručnim domenama kojima se organizacija bavila do sada i kojima će se baviti u buduće. ​ Istraživanjem sonoloških aspekata sound arta i interaktivnog generativnog dizajna kroz kontinuirani period od jedne godine intenzivno će se raditi na istraživačkom razvoju audio objekata i interaktivnih vizualnih alata sa svrhom daljnjeg višegodišnjeg razvijanja kreativnih alata i uređaja za širu primjenu pri audio i vizualnim instalacijama. Umjetnici će kroz zajedničke sesije u labu raditi na razvijanju i testiranju (izrada i programiranje) opreme, te će se tokom tih procesa rada educirati i analizirati postojeće metode rada s ciljem stvaranja novih istraživačkih praksi u novomedijskim i intermedijskim umjetnostima. U sklopu istraživačke faze članovi radnog tima održat će i nekoliko otvorenih radionica za širu javnost s ciljem testiranja uređaja tzv. kitova na kojima će se raditi tokom godine unutar radne skupine. U sklopu istraživačke faze članovi tima svoje će eksperimente testirati u javnim prostorima i prirodi zbog želje za uključivanjem malih lokalnih zajednica u budući rad i aktivnosti. Sve će faze testiranja i istraživanja biti dostupne na web stranici Radione i za to posebno izrađenoj wikipedijinoj stranici s ciljem otvaranja procesa rada široj publici, izmjenjivanjem znanja i iskustava sa širom zajednicom u skladu s open source filozofijom. Sva dokumentacija će biti objavljivana pod Creative Commons i Copyleft licencama zbog želje za većim otvaranjem i uključivanjem šire javnosti u budući rad. Obzirom na veliku koncertnu i izložbenu aktivnost Radione i njenih članova pojedini eksperimenti u svojim će različitim fazama razvoja također biti predstavljeni u sklopu redovnog programa aktivnosti, te pri sudjelovanjima na međunarodnim događanjima zbog potrebe za većim intersektorskim umrežavanjem u stručnim domenama kojima se organizacija bavila do sada i kojima će se baviti u buduće. ​
  
-Naziv aktivnosti:<br> +Naziv aktivnosti:\\ 
-Razvijanje i testiranje (izrada i programiranje) opreme:​01.01.2014.-31.12.2014. -Zagreb<br> +Razvijanje i testiranje (izrada i programiranje) opreme:​01.01.2014.-31.12.2014.-Zagreb\\ 
-Proučavanje literature i edukacija unutar stručnog tima: 01.01.2014.-31.12.2014.-Zagreb +Proučavanje literature i edukacija unutar stručnog tima: 01.01.2014.-31.12.2014.-Zagreb\\ 
-Otvorene radionice za javnost: 01.01.2014.-31.12.2014.-Zagreb +Otvorene radionice za javnost: 01.01.2014.-31.12.2014.-Zagreb\\ 
-Dokumentiranje procesa rada i objavljivanje na web stranici i wikipediji: ​                            ​01.01.2014.-31.12.2014.-Zagreb +Dokumentiranje procesa rada i objavljivanje na web stranici i wikipediji: 01.01.2014.-31.12.2014.-Zagreb\\ 
-Testiranje, snimanje i eksperimentiranje s opremom u javnim prostorima: 01.01.2014.-31.12.2014.-Zagreb +Testiranje, snimanje i eksperimentiranje s opremom u javnim prostorima: 01.01.2014.-31.12.2014.-Zagreb\\ 
-Početak izrade hardverskih komponenti instalacija:​ 01.01.2014.-31.12.2014.- Zagreb +Početak izrade hardverskih komponenti instalacija:​ 01.01.2014.-31.12.2014.-Zagreb\\ 
-Prezentiranje različitih faza projekata u međunarodnom,​ regionalnom i domaćem kontekstu: 01.01.2014.-31.12.2014.-Zagreb +Prezentiranje različitih faza projekata u međunarodnom,​ regionalnom i domaćem kontekstu: 01.01.2014.-31.12.2014.-Zagreb\\ 
-Postavljanje dijelova opreme kao instalacije u javne prostore: 01.10.2014.-31.12.2014.-Zagreb ​+Postavljanje dijelova opreme kao instalacije u javne prostore: 01.10.2014.-31.12.2014.-Zagreb\\
  
 +Poveznice:​\\
 +\\
 +Aplitude slike i zvuka // Amplitude of Image and Sound – 01.01.2014. – 31.12.2014.\\
 +http://​radiona.org/​tag/​amplitude/​\\
 +\\
 +Najava / Announcements:​\\
 +http://​radiona.org/​amplitude-slika-zvuka/​\\
 +http://​radiona.org/​radiona-org-rezidencijalni-lab-u-g-mk/​\\
 +http://​radiona.org/​synthomir-v0-1/​\\
 +\\
 +Podjela istraživanja / Research division:\\
 +http://​radiona.org/​amplitude/​\\
 +\\
 +PREZENTACIJE / PRESENTATIONS:​\\
 +Umjetnici i znanstvenici / Artists and Scientists:​\\
 +http://​radiona.org/​radiona-titra-radiona-flickers/​\\
 +http://​radiona.org/​radiona-titra-festival-znanosti/​\\
 +http://​radiona.org/​zvucni-hibridi-%C2%AD-kreativna-sonologija/​\\
 +\\
 +Processing grupa / Processing group:\\
 +http://​radiona.org/​radiona-org-sound-art-inkubator/​\\
 +\\
 +Processing (vježbe, istraživanje i priprema za nastup na SoundArt Inkubatoru):​\\
 +https://​www.dropbox.com/​sh/​cwdnylr15meq3ju/​AAB6I90gd6JY3rnexRSmYjw0a?​dl=0\\
 +\\
 +Literatura / Literature:​\\
 +http://​radiona.org/​amplitude-slike-i-zvuka-literatura/​\\
 +\\
 +Wiki:\\
 +http://​wiki.radiona.org/​doku.php?​id=amplitude\\
 +\\
 +Field recording:​\\
 +https://​www.dropbox.com/​sh/​stujfphhqtng1sd/​AAA8nkfjp7l2FGllVfKE9F7Aa?​dl=0\\
 +\\
 +Foto / Photo:\\
 +https://​www.flickr.com/​photos/​lomodeedee/​sets/​72157647469634374/​\\
 +https://​www.facebook.com/​Radiona.org/​photos_stream\\
 +https://​www.flickr.com/​photos/​lomodeedee/​sets/​72157649959407688/​\\
 +https://​www.flickr.com/​photos/​lomodeedee/​sets/​72157644209555163/​\\
 +\\
 +Synthomir:​\\
 +http://​wiki.radiona.org/​doku.php?​id=synthomir\\
 +https://​bitbucket.org/​radiona/​synthomir/​src/​70ba7f3a1400755ee2282e7e5a2aa9242b8c1147?​at=master\\
 +Synthomir logo: [[http://​radiona.org/​wp-content/​uploads/​2014/​02/​synthomir_logo.pdf]]\\
 +\\
 +\\
 Financijski podržala Zaklada Kultura Nova Financijski podržala Zaklada Kultura Nova
  
project/amplitude.1421655981.txt.gz · Last modified: 2015/02/15 21:47 (external edit)