User Tools

Site Tools


project:3d_ultimaker_by_radiona

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
project:3d_ultimaker_by_radiona [2017/11/06 00:23]
dp
project:3d_ultimaker_by_radiona [2018/02/24 17:26]
dp
Line 23: Line 23:
  
 Repetier Host konfiguracijski fajlovi za printanje, 0.15 mm layer:\\ Repetier Host konfiguracijski fajlovi za printanje, 0.15 mm layer:\\
 +Filament parametri su extezije .rcf, a za printanje su .rcp
  
-{{ :project:ultyradiona_05_11_2017.zip |}}+parametri su za : 
 +ABS 0.15 i 0.20 layer 
 +dok za PETG su samo 0.2 layer 
 + 
 +filament parametri su za ABS i za PETG vidi se u imenu. 
 + 
 +{{ :project:radiona_ulty_postavke_2018_01_27.zip |}}
  
 ---- ----
Line 38: Line 45:
   * gašenjem printera na glavni prekidač koji se nalazi na zadnjoj - donjoj lijevoj strani gledajući u printer od naprijed.   * gašenjem printera na glavni prekidač koji se nalazi na zadnjoj - donjoj lijevoj strani gledajući u printer od naprijed.
  
 +==== Mjenjanje filamenta ====
 +
 +Zagrijati glavu (repetier manualna kontrola) na 200°C može i više poterati filament malo naprijed i onda ga povući unutra, te izvući van. Uvući novi filament poterati ručno dog ne izaže malo filamenta van.
  
 ==== Odštopavanje glave ==== ==== Odštopavanje glave ====
project/3d_ultimaker_by_radiona.txt · Last modified: 2018/11/04 12:00 by dp