User Tools

Site Tools


project:3d_scanning_structured_light

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
project:3d_scanning_structured_light [2015/09/11 10:44]
dp
project:3d_scanning_structured_light [2015/09/12 00:01] (current)
dp
Line 1: Line 1:
-====== DIY 3D skeniranje (2/3) Strukturirano ​svijetlo ​======+====== DIY 3D skeniranje (2/3) Strukturirano ​svjetlo ​======
  
 Ako projiciramo liniju na neki 3D objekt, ta će linija, iz perspektive promatrača,​ biti izobličena u skladu sa površinom objekta. 3D skeniranje korištenjem strukturiranog svjetla bazira se na projiciranju poznatog uzorka (linije, slučajni signal) na predmet te rekonstrukciju 3D objekta korištenjem dobivene slike. Ako projiciramo liniju na neki 3D objekt, ta će linija, iz perspektive promatrača,​ biti izobličena u skladu sa površinom objekta. 3D skeniranje korištenjem strukturiranog svjetla bazira se na projiciranju poznatog uzorka (linije, slučajni signal) na predmet te rekonstrukciju 3D objekta korištenjem dobivene slike.
project/3d_scanning_structured_light.txt · Last modified: 2015/09/12 00:01 by dp