User Tools

Site Tools


project:3d_scanning

DIY 3D skeniranje

Istraživanje tehnika i metoda DIY 3D skeniranja koristeći lako dostupnu opremu, prenamjene i (prvenstveno) open-source alate. Inicijalni materijal nastao je u svrhu radionice Pamtiti objekte u sklopu međunarodnog festivala dizajna Dan-D.

project/3d_scanning.txt · Last modified: 2016/11/20 17:15 by dp