User Tools

Site Tools


exhibits

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
exhibits [2019/11/08 19:57]
dp
exhibits [2019/11/14 23:02] (current)
dp [Netographies + HoloGRAM BOX]
Line 395: Line 395:
 Ovaj je rad hommage zabavljaču i popularizatoru znanosti Stevenu Spangleru koji podučavanje temelji na psinama i šalama. Ujedno je i počast mom djedu Janezu i njegovoj priči kako je kao vojni pilot u nekoliko navrata vidio NLO. Nije ga se usuđivao prijaviti plašeći se da ga ne zadesi poruga i suspenzija, što su redom doživljavali njegovi kolege koji su NLO prijavljivali. Desetak godina kasnije konačno je doznao što su to viđali — naime, u domaći su zračni prostor povremeno ulijetali novi američki lovci koje radar nije mogao očitati … Ovaj je rad hommage zabavljaču i popularizatoru znanosti Stevenu Spangleru koji podučavanje temelji na psinama i šalama. Ujedno je i počast mom djedu Janezu i njegovoj priči kako je kao vojni pilot u nekoliko navrata vidio NLO. Nije ga se usuđivao prijaviti plašeći se da ga ne zadesi poruga i suspenzija, što su redom doživljavali njegovi kolege koji su NLO prijavljivali. Desetak godina kasnije konačno je doznao što su to viđali — naime, u domaći su zračni prostor povremeno ulijetali novi američki lovci koje radar nije mogao očitati …
  
-===== Apolo 11 =====+===== Apollo ​11 =====
 === Mario Pavlić === === Mario Pavlić ===
 Apollo 11 bila je misija koja je 20. srpnja 1969. Godine dovela ljude na Mjesec. Apollo 11 bila je misija koja je 20. srpnja 1969. Godine dovela ljude na Mjesec.
Line 606: Line 606:
 mjerenje jačine WiFi signala. ​ mjerenje jačine WiFi signala. ​
  
-===== Netographies + HoloGRAM BOX =====+===== Netographies + Hologram box =====
 === Goran Mahovlić, Damir Prizmić === === Goran Mahovlić, Damir Prizmić ===
  
Line 697: Line 697:
 ===== ULX3S (2017) ===== ===== ULX3S (2017) =====
 === Davor Emard, Marko Zec === === Davor Emard, Marko Zec ===
 +
  
 ===== Mizantrop ===== ===== Mizantrop =====
Line 702: Line 703:
 Mizantrop je robot imenom Srećko. Izložak se sastoji od “glave” s mehanizmom za pomicanje usta i očiju, dva servo motora (za izraz lica i pomicanje tijela), ultrazvučnog senzora za mjerenje udaljenosti te Arduino Nano mikrokontrolera koji povezuje sustav u cijelinu. Mizantrop je robot imenom Srećko. Izložak se sastoji od “glave” s mehanizmom za pomicanje usta i očiju, dva servo motora (za izraz lica i pomicanje tijela), ultrazvučnog senzora za mjerenje udaljenosti te Arduino Nano mikrokontrolera koji povezuje sustav u cijelinu.
  
 +device art 2014
 ===== Hacked Furby (2014) ===== ===== Hacked Furby (2014) =====
 === Goran Mahovlić === === Goran Mahovlić ===
Line 731: Line 733:
 Rad koristeći dopplerov radar pretvara frekvenciju gibanja u frekvenciju zvuka. Rad koristeći dopplerov radar pretvara frekvenciju gibanja u frekvenciju zvuka.
  
-===== DIY Rocket Launcher (Hackathon Subtle Technologies:​ Bio-electronic Dimension, no. 3, Osijek) =====+===== DIY Rocket Launcher (Hackathon Subtle Technologies:​ Bio-electronic Dimension, no. 3, Osijek, 2014) =====
 === Damir & Nenad Prizmić === === Damir & Nenad Prizmić ===
  
exhibits.1573239460.txt.gz · Last modified: 2019/11/08 19:57 by dp