User Tools

Site Tools


exhibits

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
exhibits [2019/06/13 13:49]
dp
exhibits [2019/06/13 13:53] (current)
dp
Line 170: Line 170:
 === Igor Brkić === === Igor Brkić ===
 Radiona mini synth je varijacija oscilatora baziranog na CD4093 logičkom čipu koji je često korišten za izradu lo-fi glazbenih instrumenata (primjer Touch & moist synth Andreasa Siagiana aka squaresolid). Dovođenjem izlaza logičkog sklopa (u ovom slučaju NAND logički sklop) na njegov ulaz postiže se oscilacija. Umetanjem dodatnih elementata (otpornik, kondenzator) u tu povratnu vezu moguće je utjecati na frekvenciju oscilacija. U ovom sklopu se u povratnoj vezi koristi otpor ljudskog tijela. Cijeli sklop se sastoji od dva takva oscilatora spojena na izlaz (zvučnik). Sučelje za upravljanje su četiri elektrode u obliku Radionina logoa. Radiona mini synth je varijacija oscilatora baziranog na CD4093 logičkom čipu koji je često korišten za izradu lo-fi glazbenih instrumenata (primjer Touch & moist synth Andreasa Siagiana aka squaresolid). Dovođenjem izlaza logičkog sklopa (u ovom slučaju NAND logički sklop) na njegov ulaz postiže se oscilacija. Umetanjem dodatnih elementata (otpornik, kondenzator) u tu povratnu vezu moguće je utjecati na frekvenciju oscilacija. U ovom sklopu se u povratnoj vezi koristi otpor ljudskog tijela. Cijeli sklop se sastoji od dva takva oscilatora spojena na izlaz (zvučnik). Sučelje za upravljanje su četiri elektrode u obliku Radionina logoa.
 +
 +
 +===== Coppernica Synth =====
 +=== Constanza Piña (Chile) ===
 +Coppernica je DIY sintisajzer koji je inspiriran Nikolom Kopernikom kao i činjenicom da je strujni krug zrađen na jetkanoj pločici bakrom čiji je prijevod na engleski jezik copper. Sintisajzer ima jetkane tipke u obliku planeta Sunčeva sustava koje mogu proizvoditi vrlo različite modulacije zvuka i ritma. Sintisajzer koristi otpor ljudskog tijela za proizvodnju zvuka. ​
  
 ===== Houston Tracker ===== ===== Houston Tracker =====
exhibits.txt · Last modified: 2019/06/13 13:53 by dp