User Tools

Site Tools


exhibits

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
exhibits [2018/06/21 18:26]
dp
exhibits [2018/12/18 21:18] (current)
dp
Line 1: Line 1:
 +
 +----
 +
 +====== Museomix Zagreb (2018) ======
 +===== X =====
 +=== y ===
 +z
 +
 +----
 +
 +====== Mikro arheologija (2018) ======
 +===== Kutija uzoraka =====
 +=== Hrvoje Spudić, Damir Prizmić ===
 +
 +----
 +
 +====== Automata (2018) ======
 +
 +===== Promašena kutija =====
 +=== Jurica Zrna - Marvin ===
 +
 +Promašena kutija sofisticirani je uređaj koji ispituje praiskonsku ljudsku potrebu da pritisne dugme i prebaci sklopku.
 +
 +===== Žetonjera =====
 +=== Goran Mahovlić, Ivica Zdelarec, Damir Prizmić ===
 +
 +Žetonjera je prikaz Finite state machine podgrupe acceptors. Žetonjera je ugrađena u Radioninu donacijsku kutiju koja prikazuje nekoliko projekata kojima možete dati svoj novac ili like. Žetonjera ubačen novac usporedi s poznatim parametrima,​ ako parametri odgovaraju određenoj kovanici žetonjera nam to javi impulsima. Impulse koje žetonjera šalje primamo na mikrokontroler i ovisno o broju impulsa dodajemo novac na projekt. Svakih 15 minuta akumulirane verzije novca i like-ovi šalju se na Radioninu LoRa mrežu (smart city tehnologije kojom smo pokrili gotovo cijeli Zagreb).
 +
 +Uputstvo: ​
 +Lijeva tipka - odaberi slučajan projekt
 +Desna tipka - like odabranog projekta
 +
 +===== Conway'​s Game of Life =====
 +=== Davor Jadrijević ===
 +
 +Conway'​s Game of Life je igra za nula igrača. Čovjek postavi početno stanje, a nakon toga samo promatra igru koja se odvija sama od sebe. Svaka točka u 2D prostoru se smatra stanicom koja može biti u jednom od dva stanja: živa ili mrtva. Stanje svake stanice se mijenja/​osvježava u određenim vremenskim intervalima. Stanica se rađa ili odumire u slijedećem intervalu ovisno o broju živih stanica koje je okružuju u sadašenjem intervalu.
 +
 +Specifičnost instalacije jest činjenica da je igra impementirana na hrvatski proizvod – najnoviju FPGA pločicu ULX3S koja je razvijena u suradnji RADIONE, FER i KONČAR a trenutno se nalazi u slobodnoj prodaji.
 +
 +===== Čovjekomat =====
 +=== Marko Jovanović, Damir Prizmić ===
 +
 +Čovjekomat je digitalni automat koji ima konačni broj stanja: živ, mrtav. Prikaz trenutnog stanja Čovjekomata iscrtava se vektorski na osciloskopu (zvukom). Automat je izveden u Processing programskom jeziku koristeći XYscope library. ​
 +
 +===== FSM - Light Automata =====
 +=== Mario Pavlić ===
 +
 +FSM Light Automata je stubišni event driven Finite state automat. Pritiskom na tipkalo prelazi iz stanja ‘ugašeno’ u stanje ‘upaljeno’. Iz stanja ‘upaljenog’ vraća se u stanje ‘ugašeno’ kada brojač dođe na nulu. Ispod urezanog grafa njegove dijelove osvjetljavaju zelena i crvena LED dioda ukazujući u kojem se stanju automat nalazi, a cijeli panel svijetli kada je automat u stanju ON.
  
 ---- ----
Line 512: Line 560:
 ===== Jazavac (Sound Hybrids: Creative Sonology (2014.)) ===== ===== Jazavac (Sound Hybrids: Creative Sonology (2014.)) =====
 === Ivica Zdelarec === === Ivica Zdelarec ===
 +
 +===== Partitura =====
 +=== Ana Horvat ===
 +Posjetitelji su pozvani da pišu po notnom papiru postavljenom na stolu. Prilikom pisanja čut će se zvukovi reproducirani na soundboxu. ​
 +
 +Krajnji izgled partiture može biti rezultat pokušaja postizanja izgleda klasične partiture (pisanje nota) ili jednostavno šaranje po papiru koje u konačnici daje zanimljiviji zvučni rezultat. ​
 +
 +Da bi se čuo zvuk prilikom pisanja po notnom crtovlju, crna krokodilka / štipaljka treba biti zakvačena na kraj olovke, a bijela krokodilka treba biti postavljena na notnom papiru na krugu ispred crtovlja po kojem će se pisati. Treba pisati po notnom crtovlju.
 +
 +===== Veggie drone orchestra =====
 +=== Paula Bučar, Koncept: Kark Heinz Jeron (NJEMAČKA) === 
 +
 +Veggie Drone Orchestra čini osnovni strujni krug i oscilator kontroliran regulatorom napajanja kombiniran s voćem i povrćem s ciljem stvaranja kompleksnijih zvučnih slojeva što rezultira ekperimentalnim drone zvukovima audio instalacije. Oscilator može proizvoditi solidne polifone i niske tonove bez obzira na jednostavnost strujnog kruga te se zvuk generira temeljem Ph kiseline i stanju povrća i voća. Rad je rezultat istoimene radionice.
  
 ---- ----
exhibits.1529598366.txt.gz · Last modified: 2018/06/21 18:26 by dp